Gjermane avokatët online. Më e madhe ligjore e portalit.


Trashëgimi


me kusht që nuk ka caktuar linja të vazhdimësisë

Në përputhje me statutore suksesion të jetë pasardhësi i tijtrashëgimtarët e ligjit (universale xhibrilin) e të vdekurve Janë ligjore trashëgimtarët e një personi të vdekur nuk është i njohur. një trashëgimi hetimi të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit të vazhdimësisë në kodin Civil Një ligjërisht të vlefshme do të (§ BGB).

një efektiv i kontratës i trashëgimisë (§ BGB) (të gjitha dispozitat e pronësisë mbi vdekjen).

një efektiv i përbashkët Testament (§ BGB)

që është thënë nga një arbitrare radhë. Është e shpërndarë nga testamentary dispozicion.

vetëm një pjesë të pasurisë tek trashëgimtarët. është për të aplikuar për pjesën e mbetur të intestate radhë.