Gjermane avokatët online. Më e madhe ligjore e portalit.


Të zbatimit të certifikatës


Një afat ligjor që përshkruan një urdhri të gjykatës që i është dhënë, të respektojë vendimin e një kërkuesi përpara gjykatësNëse një gjykatë çështjet e zbatimit të një klauzolë, zakonisht është besuar një Sherif lokal, Të ketë pronësinë e debitorit. Prona pastaj mund të përdoret në shitjen e një Sherif të shitur, me parash (ose pjesë e saj), do të shpërblehen nga shitja të paditësit, në mënyrë që të plotësojnë kushtet e gjykimit.

Një veprim të forcave të kërkohet, në qoftë se i pandehuri është i detyruar me ligj të bëjë një pagesë për një paditësit, por vullnetarisht e ka.

E forcave të rendit lejon Sherif për të mbledhur të pronës që mund të shiten për të prodhuar fonde për shlyerjen. Në raste të caktuara, mund të arrihen në llogarinë Bankare të debitorit. Disa fondet e një debitori mund të jetë në rastin e zbatimit të një klauzolë, duke përfshirë sigurimin social të të ardhurave, e IRA-s, e para, e papunësisë dhe të ardhurave, për mbledhjen e borxhit zyrtar është tabu. Përveç mall dhe sektorët e energjisë, të cilat janë këshilluar nga rënia në çmimet e lëndëve të para nën presion, sektori financiar në muajin e fundit, një nga më e keqja Interpretues. gjashtë) kishte të enjten, disa lajme të mira për investitorët e saj, kompanive, vitin fiskal në vitin me më shumë se. milion abonentë, duke përfaqësuar një rritje neto prej milionë, krahasuar me vitin e mëparshëm. PËRKUFIZIMI i 'luftës rrezik sigurimi', Një politikë që ofron mbrojtje financiare kundër dëmit të shkaktuar nga ngjarje të tilla si Pushtimi, kryengritjen, Revolucion, një grusht ushtarak shteti dhe terrorizmit. Makina, pronarët e shtëpive, qiramarrësit, tregtare e jetës dhe të pronës, sigurime shpesh kanë luftës, përjashtimet, që do të thotë që ju të mos paguajnë për humbjet për shkak të luftës, të lidhura me ngjarjet janë shkaktuar.